О ауторки

Зорица Бабурски је рођена 2. августа, 1965. године у Суботишту.

Поезију пише од ране младости која јој је служила као вентил за душу и те песме нигде није објављивала. Мали број их је сачувала и тек у зрелим годинама, схвативши да јој највише „лежи“ сатирична поезија, почела је озбиљније да се бави писањем, па је своје песме објавила на многим порталима, а такође и у часописима за књижевност (Етна, Шипак, Показивач, Звездани колодвор, Култ, Неказано, Суштина поетике, Бдење, Онлајн поезија…).

У последње време све чешће пише лирску и ангажовану поезију. Неколико песама јој је преведено на словачки и руски језик и објављено у тамошњим часописима.

Објавила је самосталну збирку песама Капи модрине (2020).

Мајка је троје деце. Живи и ради у Руми.